Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensklassning kan användas i en rad olika syften, bland annat vid inköp av konsulttjänster eller vid bedömning av anställdas kompetensnivåer. Ytterligare ett syfte är att skapa en intern enhetlighet i terminologi, det vill säga att innebörden av olika bedömningar och begrepp är gemensam inom organisationen. Nedan följer ett exempel på kompetensklassning. I detta fall rör […]

Läs hela artikeln

Kompetensmodeller är ett relativt vanligt verktyg idag för att identifiera och dokumentera kompetens i en organisation. De utgör därmed ett gott stöd i kompetensplaneringen. Skiljer sig från arbetsbeskrivningar Till skillnad från en arbetsbeskrivning, som specificerar uppgifter och ansvarsområden, beskriver en kompetensmodell hur man arbetar. Det kan handla om hur  man löser en viss uppgift, hur […]

Läs hela artikeln

Det är till stor nytta att ta fram en kravprofil som ligger till grund för hur man ska leta efter kandidater (bland annat annonsering), intervjuerna och referenstagningen. Kravprofilen bör utgå ifrån hur den aktuella rollen ser ut idag och inte minst hur den förväntas förändras i framtiden. Avsätt tid för att göra en bra kravprofil. […]

Läs hela artikeln

Denna mall ger exempel på vanliga kompetenser som eftersöks och hur de kan definieras. Använd den som underlag vid framtagning av kravspecifikationer eller vid kompetensbaserad rekrytering som utgår ifrån en kandidats förmåga att demonstrera specifika beteenden och kompetenser i en given roll.

Läs hela artikeln