Guide till utbildningar

Det finns drygt 50 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare som erbjuder en mängd olika utbildningar. Skillnaden mellan ett universitet och en högskola har traditionellt varit att endast universitet haft tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Men under 2000-talets första decennium utvidgade regeringen tillståndet att utfärda examen på forskarnivå även till vissa högskolor, genom att tilldela […]

Läs hela artikeln

Inom yrkeshögskolan finns två utbildningsformer, Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning), och kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning). Yrkeshögskolans utbildningar ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden, och KY-utbildningarna kan sägas vara YH-utbildningarnas föregångare.  Så småningom kommer alla utbildningar inom yrkeshögskolan att vara YH-utbildningar, men under en övergångsperiod kommer båda utbildningsformerna att finnas. Tanken bakom yrkeshögskolans utbildningar är att de ska […]

Läs hela artikeln