Guide till rekryteringskanaler

Att använda sociala medier i den långsiktiga rekryteringen är en av de största förändringarna inom kompetensförsörjningsområdet under senare. Det finns idag en lång rad olika sociala medier med olika användningsområden. Denna guide sammanfattar 10 av de i dag viktigaste medierna.

Läs hela artikeln

Fortfarande skickas det många spontanansökningar. Faktum är att studier av Stepstone och Svenskt Näringsliv visar att det är den vanligaste källan till jobb efter interna rekommendationer/referenser. Samma studier visar att så många som 8 av 10 arbetsgivare är nöjda med de spontanansökningar de får. Att på ett professionellt sätt ta emot spontanansökningar oavsett om de […]

Läs hela artikeln

Arbetsförmedlingen är en sammanhållen myndighet som finns i hela landet och är indelad i 68 geografiska arbetsmarknadsområden. Indelningen bygger på naturliga arbetsmarknader där människor arbetar eller företag söker arbetskraft. Inom varje arbetsmarknadsområde finns ett antal lokala arbetsförmedlingar. Runt om i landet finns över 320 arbetsförmedlingar. Även om Arbetsförmedlingen bitvis fått en del kritik så fyller […]

Läs hela artikeln

Många lägger idag ut sina CV:n i olika jobbdatabaser. Databaserna är oftast så upplagda att man ska kunna söka efter vissa kriterier och på så sätt få fram ett antal intressanta kandidater. Denna sökväg är särskilt intressant där man också kan nå dem som trivs och fungerar väl på sina nuvarande arbeten och som inte […]

Läs hela artikeln

Förutom att vara en plattform för annonser är sociala medier, och då inte minst LinkedIn, ett kraftfullt verktyg för att själv hitta relevanta kandidater till de allra flesta typer av jobb. Idag har över 1,5 miljoner svenskar lagt upp sin professionella profil på LinkedIn. Sök fram kandidater direkt Ett effektivt sätt att hitta kandidater är […]

Läs hela artikeln

Varje år arrangeras närmare 100 arbetsmarknadsdagar runt om i landet på universitet och högskolor. Vissa är breda för många olika studieinriktningar medan andra är mer nischade. Rätt använt kan deltagande på arbetsmarknadsdagar vara ett mycket effektivt sätt att hitta era framtida medarbetare. Caroline Eriksson på Proffice ger följande tips om hur ni gör för att […]

Läs hela artikeln

En platsannons i dags- eller fackpress når många sökande, men är kostsam. Annonserar du ut ett attraktivt arbete eller ett yrke där det råder överskott på arbetskraft måste du räkna med att kunna ta hand om administrationen av väldigt många ansökningar. Tips vid traditionell annonsering Det vanligaste sättet är att i dagspress välja en annons […]

Läs hela artikeln

De flesta universitet och högskolor har i dag någon form av karriärcenter som erbjuder studenterna karriärrådgivning och kontakter med intresserade arbetsgivare. Dessa karriärcenters erbjuder ofta även kanaler för organisationer att nå ut med erbjudanden till studenter och alumnis. Det kan handla om direkta mailutskick eller jobbannonser via interna nätverk eller via skolans sidor på LinkedIn. […]

Läs hela artikeln

Inte minst på chefs- och specialistnivå är anlitandet av headhunters och rekryteringsföretag en vanlig väg att gå. Det finns en mängd olika rekryteringsföretag att välja på, många har idag specialiserat sig på vissa branscher och befattningar. Valet beror på vilken typ av tjänst du ska rekrytera till, och vilken budget du har. Det viktigaste är […]

Läs hela artikeln

Sociala medier har gått från fluga till att bli en naturlig del av modernt rekryteringsarbete. I dagsläget är det fyra sociala mediaforum som anses vara de mest användbara i rekryteringssammanhang; Facebook, LinkedIn, Twitter och YouTube. Det är idag lätt att lägga upp jobbannonser i dessa medier. LinkedIn Med 1,5 miljoner anslutna svenskar är LinkedIn utan […]

Läs hela artikeln