Grunderna i modern rekrytering

1. Att slarva med förarbetet Som i så många andra sammanhang är gedigna förberedelser nyckeln till framgångsrik rekrytering. Kravprofilen är viktigast, där ni listar de egenskaper, kompetenser och erfarenheter och beteenden den nyrekryterade medarbetaren bör ha. Den som är ivrig att komma igång slarvar ofta med förberedelserna. Om arbetet med kravprofilen går för snabbt riskerar […]

Läs hela artikeln

Det finns ett antal lagar och regler som är viktiga att känna till i rekryteringssammanhang. Utgångspunkten är att arbetsgivaren är fri att anställa vem den vill. Men det finns regler som inskränker den rätten och som därmed gör att arbetsgivaren inte alltid kan välja vem den vill anställa eller låta vilka kriterier som helst avgöra […]

Läs hela artikeln

1. Analysera de utmaningar organisationen står inför Kom först överens om ett mindre antal utmaningar som organisationen står inför. En lämplig tidshorisont kan vara 18 – 36 månader. Vilka kärnkompetenser och förmågor kommer ni att behöva hos de personer ni tar in? 2. Bestäm vilka beteenden och kompetenser som behövs När ni väl definierat utmaningarna […]

Läs hela artikeln