CV-hantering

Denna mall ger exempel på vanliga kompetenser som eftersöks och hur de kan definieras. Använd den som underlag vid framtagning av kravspecifikationer eller vid kompetensbaserad rekrytering som utgår ifrån en kandidats förmåga att demonstrera specifika beteenden och kompetenser i en given roll.

Läs hela artikeln

Att ta emot ansökningar via mejl kan som bekant vara en administrativ mardröm. Submittable är en (hittills enbart engelskspråkig) app som gör rekryteringsprocessen mindre krånglig, bland annat genom att förenkla förvaringen och hanteringen av inkommande ansökningshandlingar. Som rekryteringsansvarig kan du i appen bland annat ”rösta” på inkommande ansökningar genom att klicka på ”yes”, ”no” eller […]

Läs hela artikeln