Om Kompetensförsörjning

Tjänsten Kompetensförsörjning ger dig löpande tillgång till de nya verktyg och arbetssätt som används idag för att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens och medarbetare. Tjänsten är på samma gång en källa till kompetensutveckling för dig med ansvar för rekrytering och employer branding och ett verktyg för att öka kvaliteten i era pågående projekt.

Här finner du fakta och framgångsexempel som gör att ni får bättre beslutsunderlag och samtidigt sparar tid.

Som abonnent har du möjlighet att få kostnadsfri support för att hitta rätt verktyg och underlag kring en aktuell utmaning. Kontakta oss på  08-40 60 410.