Uppsägningar & avgångar

When employees leave your organisation, it’s crucial that they leave on a positive note so that they remain advocates for your company and promote goodwill, says leadership expert Karina Mikhli. Here’s how to off-board your employees effectively: Help them transition: Help them make the transition from your company to the next one. This includes offering […]

Läs hela artikeln

Anställda som slutar sitter ofta inne med värdefulla synpunkter på hur verksamheten kan förbättras och hur de bästa medarbetarna kan behållas. Dessa synpunkter samlas lämpligen in genom en strukturerad avgångsintervju. Genom att den som slutar ges möjlighet att diskutera sin anställning med en person som han eller hon inte tidigare har haft som chef ökar […]

Läs hela artikeln

Om ni trots allt blir överens om att en medarbetare inte fungerar är det lika viktigt att din organisation kan erbjuda en väg ut som känns bra för alla inblandade parter, det är lika bra att vara ärlig och ta konsekvenserna. Det är ingen katastrof att medarbetare slutar – men det gäller att de gör […]

Läs hela artikeln

Det finns företag som är ängsliga för alumninätverk med tidigare anställda, men det finns all anledning att tänka om: nätverk är en tillgång, inte ett hot. Skapa ett alumninätverk som du som arbetsgivare har tillgång till. Men kom ihåg, dessa personer är utom din kontroll, men de kan bli fantastiska ambassadörer. Bjud in till alumniträffar […]

Läs hela artikeln

Rykten och ”skandaler” sprider sig snabbt på forum som Facebook och Twitter. Ett enskilt fall med en uppsagd medarbetare som anser sig vara orättvist behandlad kan i värsta fall leda till en social mediestorm, med dålig PR och negativa skriverier som följd. Ett exempel på detta är bland annat en anställd på skivbutikskedjan HMV som […]

Läs hela artikeln