Traineeprogram

En spännande utveckling vi ser just nu är specialformade ”traineeprogram” för personer som återvänder till arbetsmarknaden efter att ha varit borta några år. Arbetsgivare som Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley och Deutsche Bank har på senare tid lanserat särskilda program som ska förenkla vägen tillbaka i arbetslivet. Inte minst kvinnliga medarbetare som varit hemma […]

Läs hela artikeln

Undersökningar visar att uppemot hälften av alla nyanställda inte lever upp till förväntningarna eller till och med slutar inom de första månaderna efter anställning. Inte sällan är det brister i introduktionen som ligger bakom dessa misslyckanden. I många fall är det förväntningar som upplevs inte möts, antingen av den nyanställde eller av arbetsgivaren. En ärlig, […]

Läs hela artikeln

På IT-konsultföretaget Capgemini får nyanställda unga medarbetare inom företagets graduateprogram åka till Indien en månad. Många av leveranserna till kunder i Sverige sker med hjälp av personal i Bombay och Bangalore. Det är därför viktigt att förstå varandras kulturer och lära känna indiska kolleger. – Om vi ska jobba effektivt tillsammans måste vi ha en […]

Läs hela artikeln

IT-säkerhetsföretaget Check Point har nyligen infört ett traineeprogram i Sverige, ”Check Point Entry Level Sales Program”. Målet med satsningen är att hitta unga talanger och underlätta övergången från studier till arbete. Traineeprogrammet innebär att nyexaminerade studenter från europeiska länder far genomföra betald praktik i tre månader i New York för att lära sig mer om […]

Läs hela artikeln