Mentorskap & sponsorer

Norrköpings kommer starta ett mentorprogram som riktar sig till gymnasieungdomar med flerkulturell bakgrund. Målet är att underlätta rekryteringen av chefer i framtiden och att cheferna i kommunen ska spegla samhället i Norrköping. I programmet kommer ungdomarna att kunna ansöka om en personlig mentor, en av kommunens chefer, som kommer att visa hur offentlig sektor fungerar […]

Läs hela artikeln

Undersökningar visar att uppemot hälften av alla nyanställda inte lever upp till förväntningarna eller till och med slutar inom de första månaderna efter anställning. Inte sällan är det brister i introduktionen som ligger bakom dessa misslyckanden. I många fall är det förväntningar som upplevs inte möts, antingen av den nyanställde eller av arbetsgivaren. En ärlig, […]

Läs hela artikeln

Om du själv ska välja mentor, begränsa dig inte till vänner eller personer du känner. Du vill ha objektiva synpunkter, och inte endast sådant som är bekvämt att höra. De starkaste mentorbanden knyts ofta där ni båda har något att ge varandra, exempelvis erfarenhet och kontakter i utbyte mot kunskap om nya teknologier och affärslösningar. […]

Läs hela artikeln

Mentorskap och coaching är numera vanliga metoder för att stötta och vidareutveckla nyckelpersoner och chefer. Alltmer individuella karriärvägar och mindre tid till formell utbildning är några av orsakerna till att behovet av mentorer och vägledare ökat. Syftet med mentorskap Mentorskap nämns ofta som en avgörande eller åtminstone mycket viktig faktor för i synnerhet yngre chefers […]

Läs hela artikeln

Tvådagars ”död genom Powerpoint” är en bra sammanfattning av traditionella och dåliga introduktionsprogram. Bra program förstärker istället nyanställdas upplevelse av att ha fattat rätt beslut vad gäller arbetsgivare och gör dem införstådda med verksamheten och produktiva. Nyanställda vill som regel framför allt komma igång och arbeta men de vill även snabbt känna att de passar […]

Läs hela artikeln

SFINX som är en inkubator för sociala företag, har nyligen dragit igång ett samarbete med Sveriges Ingenjörer. Samarbetet går ut på att ingenjörer ställer upp gratis på sin fritid som mentorer för nyanlända ingenjörer.  Syftet är att skapa nätverk och hjälpa invandrande ingenjörer att lära känna arbetslivet i Sverige. Efter en lyckad pilotomgång kommer tjugo […]

Läs hela artikeln