Karriärutveckling

Personalen är den viktigaste resursen för att skapa framgång. Men frågan är om dagens organisationer är tillräckligt duktiga på att visa att det.  En studie från Oracle visar nämligen att var fjärde anställd (25%) upplever att det som erbjuds i form av kompetensutveckling är anpassat till deras behov. För chefer är siffran 60%. Vidare anser […]

Läs hela artikeln

Sedan 2013 samarbetar Försvarsmakten och IBM i ett projekt som går ut på att rekrytera unga och dela på anställningen. IBM erbjuder sig att anställa deltidssoldater och ge dem möjlighet att kallas ut i  militärtjänstgöring. I utbyte får IBM gratis kompetensutveckling inom bland annat ledarskap av Försvarsmakten. På senare tid har Försvarsmakten utökat samarbetet med […]

Läs hela artikeln

Lärande har alltid varit viktigt. Men inte lika viktigt som nu. Kunskap är idag en färskvara som snabbt urholkas om vi inte underhåller den. Utvecklingen inom många områden sker så pass snabbt att de som inte uppgraderar sin kompetens snabbt tappar i attraktivitet – som organisation eller som konsult, expert eller anställd. På kundmarknaden har […]

Läs hela artikeln

Att säkra tillgången till framtida ledare är en av de högst priorterade frågan i många organisationer idag. En studie av Institute for Corporate Productivity (I4CP) bland företag som nått framgång med sina program för blivande ledare identifierade fem gemensamma nämnare i dessa program. Denna mall sammanfattar de fem stegen och är tänkt som underlag för […]

Läs hela artikeln

En spännande utveckling vi ser just nu är specialformade ”traineeprogram” för personer som återvänder till arbetsmarknaden efter att ha varit borta några år. Arbetsgivare som Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley och Deutsche Bank har på senare tid lanserat särskilda program som ska förenkla vägen tillbaka i arbetslivet. Inte minst kvinnliga medarbetare som varit hemma […]

Läs hela artikeln

Den egna utvecklingen är en av de viktigaste orsakerna till att människor söker sig till en viss arbetsgivare, den är också avgörande för vår motivation och vilja att engagera oss. En utmaning är att lärande ofta tar tid, inte sällan får många lära sig “den hårda och långa vägen”. Studier av Netigate visar att särskilt […]

Läs hela artikeln

Om du själv ska välja mentor, begränsa dig inte till vänner eller personer du känner. Du vill ha objektiva synpunkter, och inte endast sådant som är bekvämt att höra. De starkaste mentorbanden knyts ofta där ni båda har något att ge varandra, exempelvis erfarenhet och kontakter i utbyte mot kunskap om nya teknologier och affärslösningar. […]

Läs hela artikeln

Mentorskap och coaching är numera vanliga metoder för att stötta och vidareutveckla nyckelpersoner och chefer. Alltmer individuella karriärvägar och mindre tid till formell utbildning är några av orsakerna till att behovet av mentorer och vägledare ökat. Syftet med mentorskap Mentorskap nämns ofta som en avgörande eller åtminstone mycket viktig faktor för i synnerhet yngre chefers […]

Läs hela artikeln

Talent management är vid det här laget ett ganska slitet uttryck i HR-kretsar, men inte mindre viktigt för det. Ordagrant betyder ju Talent Management att hantera talangerna i företaget. Vi kan kalla det för den interna strategiska kompetensförsörjningen också. Talangerna, det kan vara alla, från toppen till den obetydligaste tjänstemannen eller vaktmästaren. Det handlar om […]

Läs hela artikeln