Introduktionsprogram

”Hackatons” är en metod som hittills framför allt använts för att på kort tid (ofta 24h) lösa programmeringsutmaningar eller utveckla nya IT-lösningar. Arbetssättet går ut på att en grupp under ett intensivt dygn utmanar sig själva att tänka utanför boxen och hitta helt nya lösningar. Arbetssättet har nu nått HR. Cisco är en av organisationerna […]

Läs hela artikeln

Traditionellt har ofta introduktionsprogram startat i samband med tillträdesdagen. Många har börjat tänka om och vill utnyttja tiden mellan kontraktsskrivande och tillträde till att förbereda personen och bekräfta känslan av att ha fattat rätt beslut. Denna checklista ger förslag till aktiviteter innan tillträde. Verktyget kan användas enskilt eller ännu hellre som stöd för en gruppdiskussion.

Läs hela artikeln

Rätt introduktion är inte bara viktigt för helt nyanställda, även personer som byter arbetsuppgifter internt behöver introduktion i sin nya miljö och nya arbetsuppgifter. Denna checklista fungerar som stöd för att utvärdera hur er introduktion av nya medarbetare ser ut idag och vad ni kan tänka på för att förbättra det. Verktyget kan användas enskilt […]

Läs hela artikeln

En av nycklarna till framgångsrika introduktioner är att de är och upplevs som flexibla och individuellt anpassade. Ett bra introduktionsprogram tar hänsyn till att vi lär oss, förstår och tar till oss information och kunskap på olika sätt och i olika takt. Ny teknik kan hjälpa till med just detta. Några tips: 1 . Spela […]

Läs hela artikeln

Undersökningar visar att uppemot hälften av alla nyanställda inte lever upp till förväntningarna eller till och med slutar inom de första månaderna efter anställning. Inte sällan är det brister i introduktionen som ligger bakom dessa misslyckanden. I många fall är det förväntningar som upplevs inte möts, antingen av den nyanställde eller av arbetsgivaren. En ärlig, […]

Läs hela artikeln

Det amerikanska bygghandelsföretaget har dubblat antalet anställda sedan 2008. En viktig del i den framgangsrika expansionen har varit deras introduktionsprogram i fyra steg: 1. Varje medarbetare, oavsett position får börja på brädgården i och med att det är hjärtat i verksamheten. 2. Alla nyanställda får ett personligt visitkort med Drexels 10 kärnvärderingar på ena sidan. […]

Läs hela artikeln

 While most organisations do have a structured on-boarding program for new hires, the author, using several studies as supporting material finds that these programs are entirely company focused, and don’t engage the new hire at an individual level in any way. The ‘welcome pack’ usually contains a presentation on the company, policies and SOPs, maybe […]

Läs hela artikeln

På IT-konsultföretaget Capgemini får nyanställda unga medarbetare inom företagets graduateprogram åka till Indien en månad. Många av leveranserna till kunder i Sverige sker med hjälp av personal i Bombay och Bangalore. Det är därför viktigt att förstå varandras kulturer och lära känna indiska kolleger. – Om vi ska jobba effektivt tillsammans måste vi ha en […]

Läs hela artikeln

Professorer vid London Business School har studerat hur olika organisationer lägger upp sina ”on-boarding” eller introduktionsprogram för nyanställda. De har dragit slutsatsen att de flesta introduktionsaktiviteter görs i syfte att inympa organisationens värderingar och kultur hos den nyanställde. Forskarna har inte sett särskilt mycket aktiviteter som syftar till att ge den nya medarbetaren möjlighet att […]

Läs hela artikeln

Tvådagars ”död genom Powerpoint” är en bra sammanfattning av traditionella och dåliga introduktionsprogram. Bra program förstärker istället nyanställdas upplevelse av att ha fattat rätt beslut vad gäller arbetsgivare och gör dem införstådda med verksamheten och produktiva. Nyanställda vill som regel framför allt komma igång och arbeta men de vill även snabbt känna att de passar […]

Läs hela artikeln