Fakta & studier

Personalen är den viktigaste resursen för att skapa framgång. Men frågan är om dagens organisationer är tillräckligt duktiga på att visa att det.  En studie från Oracle visar nämligen att var fjärde anställd (25%) upplever att det som erbjuds i form av kompetensutveckling är anpassat till deras behov. För chefer är siffran 60%. Vidare anser […]

Läs hela artikeln

När det kommer till talangförsörjning är det självfallet viktigt att se till att talangerna stannar kvar och utvecklas i organisationen, men lika viktigt är det att de sätts i positioner där de skapar den största effekten. Vilka positioner detta är kan vara en svår fråga, men en studie från American Psychology Association visar på några […]

Läs hela artikeln

När vi väljer att säga upp oss är dåligt ledarskap och brist på intresse för jobbet vanliga anledningar. Flextider och balans mellan arbete och fritid får oss att stanna kvar. Det visar en undersökning av bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad. Undersökningen, Randstad Award, genomförs varje år för att ta reda på vad som uppfattas som attraktivt […]

Läs hela artikeln

En halv miljon nya medarbetare kommer att behövas i välfärdssektorn under de kommande tio åren. Detta på grund av stora pensionsavgångar samt ökade behov när befolkningen växer och blir äldre. Det enorma rekryteringsbehovet kan dock minska med 20 procent om fler väljer att gå upp i arbetstid och jobba kvar till 65 års ålder. Det […]

Läs hela artikeln

Vi befinner oss sedan ett antal år i en utveckling på arbetsmarknaden med färre fasta heltidsanställningar. En av orsakerna till detta är att informations- och teknikutvecklingen minskar behovet av personal inom många områden. En annan orsak är att en snabbt föränderlig omvärld gör många organisationers personalbehov mer ad hoc och projektbetonat.  Följden blir, på gott […]

Läs hela artikeln

”Social recognition” anses av experter inom området vara en accelererande trend inom sociala medier. Att aktivt berömma goda insatser är som bekant ett effektivt sätt att höja motivationen och stärka organisationens grundvärderingar. Flygbolaget JetBlue tog konceptet ett par steg längre och skapade ett onlineforum enbart avsett för ”publikt” beröm medarbetarna emellan. De positiva följderna var […]

Läs hela artikeln

A recent survey of 200 HR professionals conducted by a&dc revealed that the top reason for more than 60% of employees leaving their companies is a lack of career opportunities, followed by low salary (about 50%) and lack of learning and development (L&D) opportunities (20%). Furthermore, organisations that are doing a good job with talent […]

Läs hela artikeln

 While most organisations do have a structured on-boarding program for new hires, the author, using several studies as supporting material finds that these programs are entirely company focused, and don’t engage the new hire at an individual level in any way. The ‘welcome pack’ usually contains a presentation on the company, policies and SOPs, maybe […]

Läs hela artikeln

Professorer vid London Business School har studerat hur olika organisationer lägger upp sina ”on-boarding” eller introduktionsprogram för nyanställda. De har dragit slutsatsen att de flesta introduktionsaktiviteter görs i syfte att inympa organisationens värderingar och kultur hos den nyanställde. Forskarna har inte sett särskilt mycket aktiviteter som syftar till att ge den nya medarbetaren möjlighet att […]

Läs hela artikeln

Service Management-företaget Sodexo, världens tjugonde största arbetsgivare, har sett en lavinartad ökning i antalet ansökningar sedan man började rekrytera mobilt via en jobbsökarapp. På Sodexo nöjer man sig inte med att illustrera tjänsten ifråga utan försöker även via olika sociala mediekanaler att belysa hur det är att arbeta på företaget. För att göra just detta […]

Läs hela artikeln