Alumninätverk

Dagens talangmarknad ser annorlunda ut jämfört med för bara några år sedan. Livslång anställning har ersatts av kortare anställningstider. Allt fler väljer också att inte bara byta jobb utan även bransch. I våra undersökningar ser vi tydligt att mobiliteten bland de unga talangerna ökar, och många är också öppna för att prova på olika branscher […]

Läs hela artikeln

Om ni trots allt blir överens om att en medarbetare inte fungerar är det lika viktigt att din organisation kan erbjuda en väg ut som känns bra för alla inblandade parter, det är lika bra att vara ärlig och ta konsekvenserna. Det är ingen katastrof att medarbetare slutar – men det gäller att de gör […]

Läs hela artikeln

Det finns företag som är ängsliga för alumninätverk med tidigare anställda, men det finns all anledning att tänka om: nätverk är en tillgång, inte ett hot. Skapa ett alumninätverk som du som arbetsgivare har tillgång till. Men kom ihåg, dessa personer är utom din kontroll, men de kan bli fantastiska ambassadörer. Bjud in till alumniträffar […]

Läs hela artikeln