Guide till exjobb

Exjobb är inte bara ett obligatoriskt inslag i många högskoleutbildningar utan också ett bra sätt att lägga grunden till en framtida anställning. De flesta högskolor hjälper sina studenter med kontakter och har ofta egna förmedlingstjänster för exjobb där arbetsgivare kan annonsera aktuella uppdrag. Många gånger har även de enskilda institutionerna egen förmedlingsverksamhet. Många arbetsgivare har […]

Läs hela artikeln