Fakta & studier

När vi väljer att säga upp oss är dåligt ledarskap och brist på intresse för jobbet vanliga anledningar. Flextider och balans mellan arbete och fritid får oss att stanna kvar. Det visar en undersökning av bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad. Undersökningen, Randstad Award, genomförs varje år för att ta reda på vad som uppfattas som attraktivt […]

Läs hela artikeln

En halv miljon nya medarbetare kommer att behövas i välfärdssektorn under de kommande tio åren. Detta på grund av stora pensionsavgångar samt ökade behov när befolkningen växer och blir äldre. Det enorma rekryteringsbehovet kan dock minska med 20 procent om fler väljer att gå upp i arbetstid och jobba kvar till 65 års ålder. Det […]

Läs hela artikeln

Det är en utmaning att få jobbsökanden att känna sig väl behandlade under en rekryteringsprocess. Inte minst med tanke på att alla utom en – den kandidat som slutligen anställs – kommer få ett nej. Dessutom påverkar rekryteringsprocessen varumärket som arbetsgivare, till det bättre eller i värsta fall till det sämre. Bara en tredjedel skulle […]

Läs hela artikeln

Vi befinner oss sedan ett antal år i en utveckling på arbetsmarknaden med färre fasta heltidsanställningar. En av orsakerna till detta är att informations- och teknikutvecklingen minskar behovet av personal inom många områden. En annan orsak är att en snabbt föränderlig omvärld gör många organisationers personalbehov mer ad hoc och projektbetonat.  Följden blir, på gott […]

Läs hela artikeln

Miljöhänsyn, omvärldsansvar och hållbarhet börjar på allvar bli avgörande för en organisations förmåga att attrahera unga talanger. En undersökning av PWC visar att hela 90 procent av den så kallade milleniegenerationen (födda från tidigt 80-tal och framåt) aktivt söker arbetsgivare som har hållbarhet och omvärldsansvar som en prioritet. Dessa resultat stöds av Universums undersökningar bland […]

Läs hela artikeln

Valmöjligheterna är idag större än någonsin vad gäller att välja rekryteringskanal. Tidigare nåddes de allra flesta kandidater via annonsering i dagspress och via exempelvis Arbetsförmedlingen. Idag är bilden helt annorlunda. Att veta vilka kanaler som fungerar bäst för just de personer ni söker blir allt mer avgörande. I en undersökning av Insightlab genomförd i april […]

Läs hela artikeln

Aberdeen Group genomförde tidigare en studie bland 300 toppchefer runt om i världen kring deras strategier för talangförsörjning. Studien visade att de arbetsgivare som lyckas bäst sin talangförsörjning hade följande gemensamma nämnare:  • De mäter regelbundet de anställdas engagemang och nöjdhet • De mäter återkommande effekterna av sitt employer branding-arbete • De genomför intervjuer för […]

Läs hela artikeln

 While most organisations do have a structured on-boarding program for new hires, the author, using several studies as supporting material finds that these programs are entirely company focused, and don’t engage the new hire at an individual level in any way. The ‘welcome pack’ usually contains a presentation on the company, policies and SOPs, maybe […]

Läs hela artikeln

Hälften av alla mejl läses bara på mobilen. Det visar Quarterly Email Benchmark Study Q2 2013, utförd av marknadsanalysföretaget Experian Marketing Services. Det mobila är en tydligt uppåtgående trend, och resultaten visar på vikten av att optimera utskick och innehåll för mobil åtkomst. I takt med att användandet av smartphones och surfplattor ökar har mobila […]

Läs hela artikeln

Att mobilt är det ”nya” svarta inom sociala medier råder det som bekant ingen tvekan om. Allt mer information konsumeras via mobiler och surfplattor snarare än datorer, och allt fler tjänster fokuserar på att nå ut till en användare ”på språng”. Trenden har på kort tid nått rekryteringsområdet. Experter inom området menar att organisationer som […]

Läs hela artikeln