Trend: ”traineeprogram” för medarbetare som tagit paus i karriären

family gardening

En spännande utveckling vi ser just nu är specialformade ”traineeprogram” för personer som återvänder till arbetsmarknaden efter att ha varit borta några år. Arbetsgivare som Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley och Deutsche Bank har på senare tid lanserat särskilda program som ska förenkla vägen tillbaka i arbetslivet.

Inte minst kvinnliga medarbetare som varit hemma några år med barn är målgruppen för dessa program. Studier visar nämligen att över 70 procent av tillfrågade kvinnliga medarbetare var oroliga över att ta en paus i karriären och varannan kvinna som varit borta från arbetslivet mer än ett par år har svårt att komma tillbaka på ett bra sätt. Vad som framför allt är ett problem för många är att kunskaper blir inaktuella och att ens professionella nätverk urholkas under de år man ”pausar” karriären.

Goldman Sachs, ett av företagen med ett returnship program, erbjuder ett 10-veckors program, med lön, för personer som varit bort från arbetslivet i minst två år. Man kan söka till ett 10-tal av bankens olika avdelningar och enheter. Cirka hälften av deltagarna i Goldman Sachs program får anställning efter avslutat program. Övriga har fått en mycket bra grund att stå på i den återupptagna karriären.

Källor: http://www.theguardian.com/women-in-leadership/2014/apr/16/returnships-back-to-work-women-career-break