Ny nordisk studie visar att rätt kompetens är nyckeln i det pågående paradigmskiftet

HH rapport framsida

Den pågående digitala omställningen i alla typer av branscher och verksamheter kan med rätta kallas för ett paradigmskifte. En ny studie bland 1082 kommunikationschefer i Norden genomförd av Hammer & Hanborg visar att 56 procent av respondenterna svarar anser sig rustade för att hantera den pågående digitala omställningen. På frågan på vilket sätt man känner sig rustad, handlar många av svaren om att vara öppen, nyfiken och att man vill lära sig nytt och har förmågan att få med sig andra.

47 procent av de svarande anser att deras organisation också är rustad för paradigmskiftet. Det visar sig att det allra viktigaste är att medarbetarna har rätt kompetens. På andra plats kommer att ledningen är väl medveten om det skifte som sker. Att ha rätt tekniska lösningar kommer först på tredje plats.

Åsa Falkman, grundare och partner på Hammer & Hanborg konstaterar att den röda tråden i Nordic Executive Survey visar just att det är människan och inte tekniken som är viktigast.

Utmaningen för ansvariga inom HR och kompetensförsörjning är att säkra de kompetenser som kommer att krävas i det nya paradigmet. Många av de kompetensmodeller som används idag är utvecklade för att mäta och utveckla redan kända kompetenser. Den riktigt stora utmaningen ligger i att definiera och utveckla de kompetenser som leder verksamheten in i den digitala eran.

Ladda ner den rapporten från Hammer & Hanborg här: http://hammerhanborg.com/academy/nordic-executive-survey1/nordic-executive-survey-2014/