Mall Rekryteringskostnad

En rekryteringsprocess innebär både direkta och indirekta kostnader. För att utforma ett kostnadseffektivt rekryteringsarbete där rätt beslut fattas om vad ni gör själva respektive köper in är det viktigt att ta hänsyn till alla kostnader som uppkommer. Detta verktyg är framtaget för att hjälpa er beräkna den totala kostnaden vid varje rekryteringstillfälle.

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan