Mall Kravprofil

Det är till stor nytta att ta fram en kravprofil som ligger till grund för hur man ska leta efter kandidater (bland annat annonsering), intervjuerna och referenstagningen. Kravprofilen bör utgå ifrån hur den aktuella rollen ser ut idag och inte minst hur den förväntas förändras i framtiden. Avsätt tid för att göra en bra kravprofil. […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan