Kompetensmodeller – ett verktyg för kompetensplaneringen

green apple

Kompetensmodeller är ett relativt vanligt verktyg idag för att identifiera och dokumentera kompetens i en organisation. De utgör därmed ett gott stöd i kompetensplaneringen. Skiljer sig från arbetsbeskrivningar Till skillnad från en arbetsbeskrivning, som specificerar uppgifter och ansvarsområden, beskriver en kompetensmodell hur man arbetar. Det kan handla om hur  man löser en viss uppgift, hur […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan