Fyra framväxande trender inom talent management

???????????????????????

Precis som andra områden utvecklas området talent management ständigt, och nya trender kommer att påverka hur arbetet görs i framtiden. För att se vilka trender som kommer härnäst gjorde Technavio, ett företag som fokuserar på forskning inom företagsapplikationer, en studie som pekar på fyra tydliga trender inom området fram till 2020.

HR-tjänster flyttar in i mobilen

Den dramatiska ökningen i hur vi använder våra mobiler leder nu snabbt till att leverantörer tar fram tjänster och appar för mobilanvändning. Några av de områden som växer snabbast är appar för feedback, hälsa, lärande och rekrytering.

Rekrytering i social media fortsätter att utvecklas och öka

Ett ökat användande av social media för talanghantering ger försäljare ökade möjligheter, och delningen av jobbmöjligheter via exempelvis LinkedIn och Facebook bidrar till att marknaden växer. Användandet av social media inom talanghantering har gjort så att rekryterare proaktivt kontaktar talanger.

Integrering av HR-mjukvara med analysverktyg

De stora leverantörerna av HR-applikationer integrerar allt mer sin mjukvara med analysverktyg. Poängen är att med rätt data ge HR mer kraftfulla beslutsunderlag. Många rekryteringsverktyg visar numera i realtid varifrån de mest kvalificerade kandidaterna kommer, vilka budskap de reagerar på och deras beteenden på rekryteringssidor och sociala medier.

Video som verktyg

Video kommer att bli ett av de viktigaste verktygen i talangförsörjningen, genom att förbättra HR processer och skapa en positiv upplevelse för kandidater. Att hålla intervjuer via video omdefinierar den traditionella intervjuprocessen, och skapar nya möjligheter för att öka organisationers kapacitet och produktivitet i kompetensförsörjningen.

Källa: http://www.businesswire.com/news/home/20170103005290/en/Top-4-Trends-Impacting- Global-Talent-Management