Försvarsmakten delar anställningen med andra företag

Försvaret

Sedan 2013 samarbetar Försvarsmakten och IBM i ett projekt som går ut på att rekrytera unga och dela på anställningen. IBM erbjuder sig att anställa deltidssoldater och ge dem möjlighet att kallas ut i  militärtjänstgöring. I utbyte får IBM gratis kompetensutveckling inom bland annat ledarskap av Försvarsmakten.

På senare tid har Försvarsmakten utökat samarbetet med fler arbetsgivare, som CGI, Viasat och ett par bemanningsföretag. Ett sådant bemanningsföretag är Military Work som har specialiserat sig på att anställa deltidssoldater och matcha mot arbetsmarknaden. Företaget har för närvarande över 600 anställda.

– Egenskaper som social kompetens och stresshantering övas upp och utvecklas i tjänstgöring inom Försvaret. Förmågan att ställas inför en uppgift och ta initiativ. En 24-åring som representerat Sverige i en afghansk by har fått med sig kunskaper som många företag behöver, säger företagets VD Mikael Karlsson, som också själv är deltidssoldat, till tidningen Kollega.

Enligt ett riksdagsbeslut från 2012 ska huvuddelen av Försvarsmaktens soldater och sjömän vara tidvis tjänstgörande, och därmed ha en annan huvudsaklig arbetsgivare än Försvarsmakten.

Källa: Kollega; Försvaret – den nya arbetsförmedlaren?, Gabriella Westberg

http://www.kollega.se/forsvaret-den-nya-arbetsformedlaren