Allt vanligare med psykologiska tester vid rekrytering

Learning And Education

Psykologiska tester blir allt vanligare vid rekrytering. Målet för arbetsgivare är att minska risken för dyra felrekryteringar. Samtidigt kan tester kränka den personliga integriteten och det finns idag inga regler om hur testresultaten får användas eller vem som får utföra tester. Det innebär höga krav på arbetsgivare och rekryterare menar tidningen Lag&Avtal som har studerat testmarknaden.

Det är svårt att säga hur vanligt det är med psykologiska tester men enligt en undersökning förra året av Novus, på uppdrag av tidningen Kollega, hade drygt fyra av tio fått genomgå personlighetstester när de sökte jobb. Det innebär att tiotusentals testas varje år. Lena Maier Söderberg, chefsjurist på akademikerorganisationen Saco, bedömer att användningen av psykologiska tester ökar.

– Det blir fler och fler yrkesgrupper och för nya typer av tjänster. Från att ha varit något som gjordes när man anställde till ledande positioner börjar det bli mer utbrett. Det är så vanligt att de flesta accepterar det, säger Lena Maier Söderberg till Lag&Avtal.

Unionens chefsjurist Martin Wästfelt menar att tester inte är fel i sig. Risken är att det kan finnas en övertro på att allt ska kunna kontrolleras och att man måste vara noga med att skydda känsliga uppgifter. Han tror att ökningen beror på att arbetsgivare vill minska risken för felrekryteringar.

– Och från fackligt håll är det bara att erkänna att det nog är en följd av ett starkt anställningsskydd. Samtidigt har digitaliseringen gjort att tester har blivit tillgängliga på ett billigare och enklare sätt, säger Martin Wästfelt.

Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega, tror att den ökade användningen av tester beror på decentraliseringen av arbetslivet. Många arbetsuppgifter har flyttats nedåt i hierarkin, såsom budget och lönesamtal. Då ökar viljan hos arbetsgivare att testa fler personer vid rekryteringen.

Källa: Personlighetstester: En klar trend – det här ökar, Anna Hjorth, Lag&Avtal, 2015-05-25, http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3908139.ece