Verktyg

Anställda som slutar sitter ofta inne med värdefulla synpunkter på hur verksamheten kan förbättras och hur de bästa medarbetarna kan behållas. Dessa synpunkter samlas lämpligen in genom en strukturerad avgångsintervju. Genom att den som slutar ges möjlighet att diskutera sin anställning med en person som han eller hon inte tidigare har haft som chef ökar […]

Läs hela artikeln

Att säkra tillgången till framtida ledare är en av de högst priorterade frågan i många organisationer idag. En studie av Institute for Corporate Productivity (I4CP) bland företag som nått framgång med sina program för blivande ledare identifierade fem gemensamma nämnare i dessa program. Denna mall sammanfattar de fem stegen och är tänkt som underlag för […]

Läs hela artikeln

Ert talangerbjudande är det som avgör er förmåga att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Mer specifikt styr det vilka som söker sig till er och vilka som stannar. Att formulera sitt talangerbjudande är en process som involverar att kartlägga uppfattningarna om er som arbetsgivare – både bland befintliga medarbetare och bland de som ni ser […]

Läs hela artikeln

Den egna utvecklingen är en av de viktigaste orsakerna till att människor söker sig till en viss arbetsgivare, den är också avgörande för vår motivation och vilja att engagera oss. En utmaning är att lärande ofta tar tid, inte sällan får många lära sig “den hårda och långa vägen”. Studier av Netigate visar att särskilt […]

Läs hela artikeln

Gå igenom listan över utvecklingsområden nedan. Ange din/er spontana uppfattning om hur viktig en enskild fråga är för din/er organisation respektive hur bra rustade ni anser er vara att hantera den. Gradera från 1-10, där 1=helt oviktig respektive inte alls rustade. Identifiera därefter de 3-5 frågor med högst prioritet – frågor som är mycket viktiga […]

Läs hela artikeln

Valmöjligheterna är idag större än någonsin vad gäller att välja rekryteringskanal. Tidigare nåddes de allra flesta kandidater via annonsering i dagspress och via Arbetsförmedlingen. Idag är bilden helt annorlunda. Att veta vilka kanaler som fungerar bäst för just de personer ni söker blir allt mer avgörande. Använd detta verktyg inför en viss rekryteringsinsats diskutera/fundera över […]

Läs hela artikeln

Varje rekryteringstillfälle är unikt. Svaren på frågorna i denna checklista kan ge bra vägledning till vilket rekryteringsupplägg och vilka kanaler ni ska välja i det enskilda fallet.

Läs hela artikeln