Trendrapport: Nya spelregler på talangmarknaden

Många faktorer samverkar just nu för att i grunden förändra arbetslivet och förutsättningarna för kompetensförsörjning. Med den här guiden vill vi göra det lättare för dig att förstå och tolka utvecklingen på talangmarknaden. I arbetet har vi gått igenom en stor mängd svenska och internationella rapporter och studier. Vi har också sökt efter intressanta exempel […]

Läs hela artikeln