Toolkit Rekrytering för chefer

Nya beteenden, förväntningar och önskemål bland kandidaterna i kombination med framväxten av helt nya kanaler och verktyg gör att rekrytering idag ställer nya krav på alla som är involverade i rekryteringsarbetet. Denna guide hjälper dig som rekryterar att lättare kunna fatta de beslut som ger bäst utfall och störst effektivitet.

Läs hela artikeln