Nyheter & fakta

En undersökning av Manpower visar att hela 39 procent av Sveriges arbetsgivare har problem med kompetensförsörjningen, vilket är den högsta siffran sedan 2008. Över hälften av företagen i undersökningen hävdar dessutom att problemen med att hitta kompetens har lett till minskad förmåga att leverera i enlighet med kundernas behov. Arbetsgivarna upplever att för få lämpliga […]

Läs hela artikeln

Psykologiska tester blir allt vanligare vid rekrytering. Målet för arbetsgivare är att minska risken för dyra felrekryteringar. Samtidigt kan tester kränka den personliga integriteten och det finns idag inga regler om hur testresultaten får användas eller vem som får utföra tester. Det innebär höga krav på arbetsgivare och rekryterare menar tidningen Lag&Avtal som har studerat […]

Läs hela artikeln

Fler chefer tycker det är viktigt att jobba aktivt med mångfald – men färre hävdar att mångfald var betydelsefullt vid den senaste rekryteringen. Detta motsägelsefulla resultat framkommer i undersökningen Proffice mångfaldsbarometer 2015, som genomfördes tidigare i år. I undersökningen fick 400 chefer svara på frågor om mångfald. Jämfört med tidigare år har andelen som arbetar […]

Läs hela artikeln

Det är en utmaning att få jobbsökanden att känna sig väl behandlade under en rekryteringsprocess. Inte minst med tanke på att alla utom en – den kandidat som slutligen anställs – kommer få ett nej. Dessutom påverkar rekryteringsprocessen varumärket som arbetsgivare, till det bättre eller i värsta fall till det sämre. Bara en tredjedel skulle […]

Läs hela artikeln