Kompetens- och successionsplanering

Jag har arbetat med kompetens- och verksamhetsutveckling i dryga 20 år och skrivit en del om kompetensförsörjningsfrågor. I samband med det har jag också kommit i kontakt med och fått erfarenheter av att arbeta med systemstöd för kartläggningar och kompetenshantering. Det finns ingen tvekan om att rätt verktyg, rätt använt, kan tillföra ett värde i […]

Läs hela artikeln

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har sedan 2013 använt ett kompetensverktyg, KOLL, för att kartlägga lärarnas kompetenser. En orsak till satsningen är det nya kravet på lärarlegitimation. Dessutom ville förvaltningen ha ett stöd för den strategiska kompetensförsörjningen. Här berättar Astrid Norderfeldt, chef på utbildningsförvaltningens avdelning för personal och kompetensförsörjning, hur man resonerade.   Vad är skälet till […]

Läs hela artikeln

Teknikkonsultföretaget Reinertsen, med 2500 medarbetare i Sverige och Norge, har de senaste två åren använt systemstöd för att dokumentera medarbetarnas kompetens. Här berättar Fredrik Lindholm, personalchef och HR-ansvarig för Olja & Gas Sverige, om Reinertsens erfarenheter. Varför implementerade ni den här typen av systemstöd? – Vi behövde systemstöd inom primärt två områden. För det första behövde […]

Läs hela artikeln

Ett successionsplaneringsprogram tar som sagt sikte på chefer och andra nyckelpersoner. Successionsprogrammet  behöver, för att bli riktigt kraftfullt ta sin utgångspunkt i verksamhetsmålen och de insatser som görs för kompetensutveckling. Inte minst organisationer med en bredd och geografisk spridning av sin verksamhet har en stor fördel av den  samordningsnytta de här programmen ger. I många […]

Läs hela artikeln

Tillgång till rätt kompetens är som bekant avgörande för en organisations långsiktiga framgång. Samtidigt är beslut om anställningar och utvecklingssatsningar ofta kortsiktiga och fattas på operativ nivå. För att minska risken för kortsiktiga beslut och brandkårsutryckningar bör kompetensplaneringen ingå som en naturlig del i den övergripande verksamhetsplaneringen. Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa […]

Läs hela artikeln