Kompetensmodeller & systemstöd

Jag har arbetat med kompetens- och verksamhetsutveckling i dryga 20 år och skrivit en del om kompetensförsörjningsfrågor. I samband med det har jag också kommit i kontakt med och fått erfarenheter av att arbeta med systemstöd för kartläggningar och kompetenshantering. Det finns ingen tvekan om att rätt verktyg, rätt använt, kan tillföra ett värde i […]

Läs hela artikeln

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har sedan 2013 använt ett kompetensverktyg, KOLL, för att kartlägga lärarnas kompetenser. En orsak till satsningen är det nya kravet på lärarlegitimation. Dessutom ville förvaltningen ha ett stöd för den strategiska kompetensförsörjningen. Här berättar Astrid Norderfeldt, chef på utbildningsförvaltningens avdelning för personal och kompetensförsörjning, hur man resonerade.   Vad är skälet till […]

Läs hela artikeln

Teknikkonsultföretaget Reinertsen, med 2500 medarbetare i Sverige och Norge, har de senaste två åren använt systemstöd för att dokumentera medarbetarnas kompetens. Här berättar Fredrik Lindholm, personalchef och HR-ansvarig för Olja & Gas Sverige, om Reinertsens erfarenheter. Varför implementerade ni den här typen av systemstöd? – Vi behövde systemstöd inom primärt två områden. För det första behövde […]

Läs hela artikeln

Den pågående digitala omställningen i alla typer av branscher och verksamheter kan med rätta kallas för ett paradigmskifte. En ny studie bland 1082 kommunikationschefer i Norden genomförd av Hammer & Hanborg visar att 56 procent av respondenterna svarar anser sig rustade för att hantera den pågående digitala omställningen. På frågan på vilket sätt man känner […]

Läs hela artikeln

Kompetensklassning kan användas i en rad olika syften, bland annat vid inköp av konsulttjänster eller vid bedömning av anställdas kompetensnivåer. Ytterligare ett syfte är att skapa en intern enhetlighet i terminologi, det vill säga att innebörden av olika bedömningar och begrepp är gemensam inom organisationen. Nedan följer ett exempel på kompetensklassning. I detta fall rör […]

Läs hela artikeln

Kompetensmodeller är ett relativt vanligt verktyg idag för att identifiera och dokumentera kompetens i en organisation. De utgör därmed ett gott stöd i kompetensplaneringen. Skiljer sig från arbetsbeskrivningar Till skillnad från en arbetsbeskrivning, som specificerar uppgifter och ansvarsområden, beskriver en kompetensmodell hur man arbetar. Det kan handla om hur  man löser en viss uppgift, hur […]

Läs hela artikeln

Denna mall ger exempel på vanliga kompetenser som eftersöks och hur de kan definieras. Använd den som underlag vid framtagning av kravspecifikationer eller vid kompetensbaserad rekrytering som utgår ifrån en kandidats förmåga att demonstrera specifika beteenden och kompetenser i en given roll.

Läs hela artikeln