Framtida prioriteringar

Vi befinner oss just nu i en utveckling där spelreglerna i samhället och på arbetsmarknaden snabbt håller på att förändras. Den digitalisering som nu sker av verksamheter och vår vardag skapar helt nya förutsättningar för både organisationer och för oss som individer. Den här artikeln sammanfattar de viktigaste drivkrafterna och vilka beteenden och förmågor vi […]

Läs hela artikeln

Den pågående digitala omställningen i alla typer av branscher och verksamheter kan med rätta kallas för ett paradigmskifte. En ny studie bland 1082 kommunikationschefer i Norden genomförd av Hammer & Hanborg visar att 56 procent av respondenterna svarar anser sig rustade för att hantera den pågående digitala omställningen. På frågan på vilket sätt man känner […]

Läs hela artikeln