Fakta & studier

Personalen är den viktigaste resursen för att skapa framgång. Men frågan är om dagens organisationer är tillräckligt duktiga på att visa att det.  En studie från Oracle visar nämligen att var fjärde anställd (25%) upplever att det som erbjuds i form av kompetensutveckling är anpassat till deras behov. För chefer är siffran 60%. Vidare anser […]

Läs hela artikeln

När det kommer till talangförsörjning är det självfallet viktigt att se till att talangerna stannar kvar och utvecklas i organisationen, men lika viktigt är det att de sätts i positioner där de skapar den största effekten. Vilka positioner detta är kan vara en svår fråga, men en studie från American Psychology Association visar på några […]

Läs hela artikeln

Data analysed by consulting firm CEB shows that companies that don’t streamline and fine-tune their recruitment strategy risk significant performance deficits to the tune of a staggering USD28 million a year. CEB recommends the following steps to companies looking to improve their hiring process: More effective employee branding: Move away from branding that builds ‘appeal’ […]

Läs hela artikeln

När vi väljer att säga upp oss är dåligt ledarskap och brist på intresse för jobbet vanliga anledningar. Flextider och balans mellan arbete och fritid får oss att stanna kvar. Det visar en undersökning av bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad. Undersökningen, Randstad Award, genomförs varje år för att ta reda på vad som uppfattas som attraktivt […]

Läs hela artikeln

En undersökning av Manpower visar att hela 39 procent av Sveriges arbetsgivare har problem med kompetensförsörjningen, vilket är den högsta siffran sedan 2008. Över hälften av företagen i undersökningen hävdar dessutom att problemen med att hitta kompetens har lett till minskad förmåga att leverera i enlighet med kundernas behov. Arbetsgivarna upplever att för få lämpliga […]

Läs hela artikeln

Psykologiska tester blir allt vanligare vid rekrytering. Målet för arbetsgivare är att minska risken för dyra felrekryteringar. Samtidigt kan tester kränka den personliga integriteten och det finns idag inga regler om hur testresultaten får användas eller vem som får utföra tester. Det innebär höga krav på arbetsgivare och rekryterare menar tidningen Lag&Avtal som har studerat […]

Läs hela artikeln

Fler chefer tycker det är viktigt att jobba aktivt med mångfald – men färre hävdar att mångfald var betydelsefullt vid den senaste rekryteringen. Detta motsägelsefulla resultat framkommer i undersökningen Proffice mångfaldsbarometer 2015, som genomfördes tidigare i år. I undersökningen fick 400 chefer svara på frågor om mångfald. Jämfört med tidigare år har andelen som arbetar […]

Läs hela artikeln

En halv miljon nya medarbetare kommer att behövas i välfärdssektorn under de kommande tio åren. Detta på grund av stora pensionsavgångar samt ökade behov när befolkningen växer och blir äldre. Det enorma rekryteringsbehovet kan dock minska med 20 procent om fler väljer att gå upp i arbetstid och jobba kvar till 65 års ålder. Det […]

Läs hela artikeln

Det är en utmaning att få jobbsökanden att känna sig väl behandlade under en rekryteringsprocess. Inte minst med tanke på att alla utom en – den kandidat som slutligen anställs – kommer få ett nej. Dessutom påverkar rekryteringsprocessen varumärket som arbetsgivare, till det bättre eller i värsta fall till det sämre. Bara en tredjedel skulle […]

Läs hela artikeln