Anna Dyhres Employer Branding-skola

Uttrycket ”Employer Brand” definierades initialt av forskarna Simon Barrow och Tim Ambler vid London Business School 1996. De definierade Employer Branding som ’’the package of functional, economic and psychological benefits provided by employment, and identified with the employing company’’. Alltså ett paket med funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som en anställning innebär och som arbetsgivaren […]

Läs hela artikeln

Nästan alla företag har ett kundlöfte. På engelska kallas det Customer Value Proposition. ”Du ska alltid få svar på tredje signalen”, ”Du ska alltid få ett leende i receptionen”, ”Är du inte 100 procent nöjd får du pengarna tillbaka” och ”Är tåget försenat mer än en timme får du en värdecheck motsvarande 50 procent av […]

Läs hela artikeln

Språket Tänk på hur du uttrycker dig. Språket är viktigt, det visar vilka ni är och vilka ni vänder er till. Även om ni är en myndighet så pratar ni väl inte myndighetsspråk i korridorerna? Även om ni vill nå ungdomar behöver ni kanske inte härma ungdomsspråk? Målgruppen genomskådar sådant på en gång. Det finns […]

Läs hela artikeln

I en tidigare undersökning uppger nordiska företag att de idag lägger omkring 20% av sin kommunikationsbudget på aktiviteter i sociala medier. Den allra största delen av dessa aktiviteter är sådana som primärt vänder sig till kunder för att öka försäljningen, men många har även karriärsidor på Facebook och LinkedIn. Utmaningen är att hålla dessa levande […]

Läs hela artikeln

Varför ska man som rekryterande företag lägga energi på att maximera rekryteringsupplevelsen? Jo, av det enkla skälet att de som inte fick jobbet hos er kommer att berätta om hur kul och givande det var att gå igenom er rekryteringsprocess. Klädföretaget Adidas talar mycket om sin recruitment experience. Företaget har en jobbsajt där man själv […]

Läs hela artikeln

Talent management är vid det här laget ett ganska slitet uttryck i HR-kretsar, men inte mindre viktigt för det. Ordagrant betyder ju Talent Management att hantera talangerna i företaget. Vi kan kalla det för den interna strategiska kompetensförsörjningen också. Talangerna, det kan vara alla, från toppen till den obetydligaste tjänstemannen eller vaktmästaren. Det handlar om […]

Läs hela artikeln

Om ni trots allt blir överens om att en medarbetare inte fungerar är det lika viktigt att din organisation kan erbjuda en väg ut som känns bra för alla inblandade parter, det är lika bra att vara ärlig och ta konsekvenserna. Det är ingen katastrof att medarbetare slutar – men det gäller att de gör […]

Läs hela artikeln