Teamverktyg

Det är sällan vi får våra bästa idéer under själva mötet – eller ens på kontoret. Den här övningen hjälper er att släppa stressen över att komma på något på en gång. Genom att bära runt på en fysisk påminnelse startar en undermedveten idéprocess som ökar chansen att ni hittar nya infallsvinklar inom ett aktuellt […]

Läs hela artikeln

Finns det kontraproduktiva regler eller processer ni använder er av som är i vägen för teammedlemmarnas dagliga arbete? ”Kill a stupid rule” är framtagen av Lisa Bodell, grundare och vd på Futurethink och författare till ”Kill The Company”. Hennes övning är ett snabbt och effektivt sätt att undanröja onödiga hinder och göra processer smidigare samtidigt […]

Läs hela artikeln

Behöver ni lära känna varandra i teamet, eller vill ni snabbt diskutera ett aktuellt förbättringsområde? Den här övningen fungerar lika bra i båda sammanhangen.

Läs hela artikeln

Du vill påverka i rätt riktning – utan att för den sakens skull manipulera eller aktivt övertyga. Här är fraserna som på effektivast möjliga sätt förenar, hjälper och skapar förtroende. Trots att nyhetsvärdet i dessa fraser må vara lågt kan de på kort tid hjälpa dig att uppnå bättre relationer: Peppa och lägg grunden till […]

Läs hela artikeln

Förenkla era möten och uppnå bättre resultat. Genom att säkerställa att deltagarna är synkade i hur de tänker, och att alla innan mötets början utgår ifrån samma bakgrundskunskap – blir det desto enklare att hålla produktiva möten. Edward de Bonos metode ”De 6 tänkarhattarna” hjälper er att gemensamt ta er an ett synsätt och perspektiv […]

Läs hela artikeln