Produktiva möten

Behöver ni lära känna varandra i teamet, eller vill ni snabbt diskutera ett aktuellt förbättringsområde? Den här övningen fungerar lika bra i båda sammanhangen.

Läs hela artikeln

Förenkla era möten och uppnå bättre resultat. Genom att säkerställa att deltagarna är synkade i hur de tänker, och att alla innan mötets början utgår ifrån samma bakgrundskunskap – blir det desto enklare att hålla produktiva möten. Edward de Bonos metode ”De 6 tänkarhattarna” hjälper er att gemensamt ta er an ett synsätt och perspektiv […]

Läs hela artikeln

Metoden ”bikupa” är ett vanligt förekommande verktyg för facilitering. Rätt använd innebär bikupan att alla kommer till tals, vilket gör att alla sen känner att de är en del av resultatet – något som förstås ger besluten ett större genomslag efter mötet. Dessutom hanterar bikupan elegant problemet med för många förslag och den tar udden […]

Läs hela artikeln

Använd denna checklista för att få konkreta tips för hur ni kan göra era möten mer givande och produktiva.

Läs hela artikeln

Möten är en viktig del i arbetsgruppers vardag idag. Bra möten för gruppen närmre uppsatta mål, medan ineffektiva möten stjäl tid och energi. Denna checklista kan användas allt efter behov för att utvärdera, reflektera kring och förbättra era möten.

Läs hela artikeln