Individuella verktyg

En tydligt formulerad målbild ökar chansen att du kommer dit du vill. För att man ska nå ett mål behöver det vara tillräckligt inspirerande, konkret och uppdelat i mindre etapper. Men hur bryter man ner sina större livsmål till dagliga aktiviteter? Den här övningen hjälper dig med just detta.

Läs hela artikeln

Denna övning hjälper dig att se hur du använder din tid en normal vecka och vilka områden du upplever att du skulle vilja lägga mer respektive mindre tid på. I den första kolumnen uppskattar du hur mycket tid du lägger på olika aktiviteter i dagsläget. I den andra kolumnen anger du om du vill öka […]

Läs hela artikeln

Kom igång med dina målsättningar – och håll koll på hur bra du lyckas. Inspireras av listan till vänster och välj ut en ny vana som på sikt hjälper dig att uppnå en sundare informationskonsumtion. Kryssa i boxen till vänster varje dag du lyckas upprätthålla vanan. Genom att visuellt tydliggöra dina framsteg blir det enklare […]

Läs hela artikeln

Undersökningar visar att vi i snitt plockar upp vår smartphone 110 gånger per dag. Genomsnittsamerikanen konsumerar varje dygn 34 gigabytes information. Hur påverkar dessa avbrott vår hälsa,  produktivitet och sociala närvaro? Den här övningen är till för att hjälpa dig få bättre koll på dina informationsvanor och ge dig en bild av vad du bör […]

Läs hela artikeln

Att vara närvarande i nuet är positivt både ur hälso- och produktivitetssynpunkt. Det minskar stressnivån samtidigt som det ökar glädje och fokus. Tenderar du att fastna i långa tankebanor? Här är fem tips som hjälper dig att bli mer närvarande i det som sker.

Läs hela artikeln