Jag lyckas inte särskilt väl med mina att-göra-listor

Om du frågar dina kollegor, chefer och vänner säger troligen de flesta att det de saknar mest är tid. Men väldigt få människor känner att de använder sin tid effektivt. I denna 4-sidiga ABC-guide får du tips och verktyg för att vässa din förmåga att prioritera i vardagen.  

Läs hela artikeln

Oavsett om det handlar om högar av papper på skrivbordet, om din inkorg i outlook eller löpande arbetsuppgifter så behöver du kunna sålla effektivt. denna förmåga är nyckeln för att inte drunkna i information, projekt, problem och åtaganden. prova att sortera upp det som kom- mer i din väg enligt följande metod: Gör själv de uppgifter […]

Läs hela artikeln

Egentligen spelar det inte någon roll om du har en ledarskapsroll eller inte – för precis som en ledare behöver coacha sina medarbetare så behöver var och en av oss coacha oss själva. Man kan  tro att perfekta ledare eller målinriktade personer får sin ”framgång” helt automatiskt men många gånger har man skaffat sig ett […]

Läs hela artikeln

Vad ser du som den största utmaningen inom området personlig effektivitet? När man har för mycket att göra – på jobbet som privat – är det lätt att hamna i ett händelsestyrt beteende och arbetssätt. Man kommer på saker som behöver göras allteftersom, multitaskar och tror kanske att man är supereffektiv när man egentligen bara […]

Läs hela artikeln

Han är mannen som ligger bakom teamverktyget Asana, och Facebooks interna produktivitetsverktyg. Här är entreprenören Justin Rosensteins bästa produktivitetstips för att upprätthålla fokus och energi – veckan igenom. Hur bibehåller du enklast ett kreativt flow under arbetsdagen? I Justin Rosensteins svar på Quora delar han upp sina tips efter kategorierna arbetsmiljö, tankesätt och arbetsprocess. Optimera […]

Läs hela artikeln

Hur får de mest kreativa genierna igenom sina idéer? 99u listar några gemensamma faktorer som karaktäriserar personer som inte bara är bra på idéer, utan även på själva genomförandet. Gör något – vad som helst – för att komma igång Det är ibland lätt hänt att fastna i planeringsstadiet och börja övertänka frågan teoretiskt. Ordentlig […]

Läs hela artikeln

Studier visar att svenska chefer överskattar sig själva när det gäller sina coachande egenskaper men det är inte bara chefen man ska ställa krav på. Rannsaka dig själv och fråga dig om du coachar dig själv? It takes two to tango som man brukar säga så ska du ställa krav på andra ska du även […]

Läs hela artikeln

Appen Handle är tänkt att fungera både som en mejlhanteringsapp och en ständigt uppdaterad att göra-lista. Grundarna bakom appen beskriver den som ”en intelligent lösning baserad på flera års försök att destillera högproduktiva personers bästa vanor till ett enda effektivt och lättanvänt produktivitetsverktyg”. Handle – som för närvarande enbart är kompatibel med Gmail – beskriver […]

Läs hela artikeln

Vi ställs dagligen inför mer information än vi kan hantera, samtidigt som vi försöker hålla koll på informationen med system och verktyg anpassade för eran innan datorerna kom in i bilden. Det menar neuroforskaren och författaren Daniel Levitin, som i sin bok ”The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload” beskriver några […]

Läs hela artikeln