Veckans utmaning

Genom att inleda mötet oavsett om alla har kommit (inklusive chefen) skickas en tydlig signal om respekten för mötestiden. Lägg gärna en viktig punkt först så att det ”kostar” att komma sent! Eller varför inte lägga in en ”böter” till den gemensamma festkassan motsvarande en krona per försenad minut! Som vanligt finns det naturligtvis undantag […]

Läs hela artikeln

Veckans utmaning är att gemensamt komma överens om en princip som gäller hos er, och börja praktisera den. Några alternativ: Fråga alltid först – när passar det dig att vi tar 5 minuter? innan du tar ditt ärende. Skicka era spontanfrågor via mail/chat-funktion etc. Bestäm en särkskild tid under dagen när ni tar ”spontan”-frågor med […]

Läs hela artikeln

Möten är ett av de viktigaste inslagen i vår arbetsvardag. Det är här vi har en chans att skapa enighet, diskutera olika alternativ, hitta nya lösningar, fatta beslut och sätta rätt riktning framåt för verksamheten. Men möten är också en av de största stresskällorna idag. En orsak är bristande tydlighet och avsaknad av en tydlig […]

Läs hela artikeln

Att bygga en gemensam och motiverande anda i gruppen görs inte bäst enbart vid några få tillfällen på annan ort under året, allra helst sker det i vardagen. Förutom sådana saker som gemensamma luncher och fika eller lunchpromenader finns det en hel del enkla teamövningar som kan göras i anslutning till ett möte eller när […]

Läs hela artikeln

En stor källa till stress och överbelastning är när vi inte prioriterar och aktivt väljer bort vissa uppgifter. I en arbetsgrupp är det inte ovanligt att det råder osäkerhet om vad som egentligen är viktigast. Utan tydliga gemensamma prioriteringar ökar risken för slitningar och konflikter i gruppen. Veckans utmaning är att boka in ett tillfälle […]

Läs hela artikeln

Forskning visar att en positiv känsla ökar vår förmåga att lösa problem, vara kreativa, hålla fokus och klara en tidvis hög arbetsbelastning. Ett av de enklaste och bästa sätten att skapa en positiv känsla, hos både den som ger och den som får, är positiv återkoppling, uppskattning och beröm. Dessutom är det helt gratis! Och […]

Läs hela artikeln

Experter inom området personlig effektivitet är eniga om att tydliga mål är en förutsättning för att hålla fokus, minska stressen och nå bra resultat. Frånvaron av mål leder lätt till splittring och osäkerhet om vad som är viktigast att fokusera på. Veckans utmaning är att jobba mot ett eller flera tydliga veckomål. Gör så här: […]

Läs hela artikeln

En av de största tidstjuvarna idag är möten som drar ut på tiden. Med andra ord, många möten slutar inte på utsatt tid. Veckans utmaning är att varje möte ska sluta på utsatt tid. Utse gärna en särskild person med uppgift att hålla koll på mötestiden. Be denne att påminna 10 minuter innan mötestiden är […]

Läs hela artikeln

Vem på kontoret skriver de mest effektiva mejlen? Utmana dina kollegor i att skriva korta men effektiva mejl, exempelvis att bara använda ämnesraden så ofta som möjligt när ni mejlar. Långa och invecklade mejl riskerar att stjäla tid från både den som mejlar och den som tar emot. Även om många meddelanden behöver mer utrymme […]

Läs hela artikeln