Kreativitet

Vad ser du som den största utmaningen inom området personlig effektivitet? När man har för mycket att göra – på jobbet som privat – är det lätt att hamna i ett händelsestyrt beteende och arbetssätt. Man kommer på saker som behöver göras allteftersom, multitaskar och tror kanske att man är supereffektiv när man egentligen bara […]

Läs hela artikeln

Hur får de mest kreativa genierna igenom sina idéer? 99u listar några gemensamma faktorer som karaktäriserar personer som inte bara är bra på idéer, utan även på själva genomförandet. Gör något – vad som helst – för att komma igång Det är ibland lätt hänt att fastna i planeringsstadiet och börja övertänka frågan teoretiskt. Ordentlig […]

Läs hela artikeln

Vi känner alla till hur viktigt det är att ha mål att sträva mot och allra helst ska vi ha gemensamma mål. Vardagen tutar på och det är mycket som kommer till och dras ifrån men målen ska vara desamma så att vi känner oss trygga och så att det underlättar vid eventuella beslut. Det […]

Läs hela artikeln

Vad vore en dag utan rutiner? Självklart ska vi ha dem och det känns tryggt men ibland behöver vi vara lite galna och tänka om – tänka nytt för att vi själva och verksamheten ska utvecklas.   Veckans utmaning är att boka in tillfälle för brainstorming! Verktyg ur Enklare vardag som kan hjälpa dig framåt; […]

Läs hela artikeln

För mycket information gör oss mindre kreativa, medan fokus på en uppgift eller person åt gången ökar vår förmåga att tänka nytt.  Att exponera sig för ett större antal intryck har sedan länge varit en vedertagen kreativitetsmetod. En undersökning vid Harvard Business School visar dock på det motsatta; informations(över)flödet leder till lägre kreativitetsnivåer. I undersökningen […]

Läs hela artikeln

Vad har matematik och kreativitet gemensamt? En hel del, om man ska tro matematikern Steven Strogatz, författare till boken ”The Joy of X”.  I en intervju för Huffington Post drar Strogatz paralleller mellan matematiska processer och kreativt skapande, och menar att de i vissa hänseenden vitt skilda faktorerna båda handlar om rätt mental inställning. Här […]

Läs hela artikeln

Råsaftcentrifuger, DVD-spelare och utemöbler levereras alla med manualer och instruktioner – men hur är det med livet självt? Gör din egen livsmanual att bläddra i när du kört fast och behöver inspiration.  De flesta av oss kan då och då behöva påminnas om vårt syfte, riktning och mål i tillvaron. Sparar du då och då […]

Läs hela artikeln

Vart är du på väg – och vill du dit? Den här mallen hjälper dig att på ett djupare och mer strukturerat plan utforma en beskrivning av vart du vill nå – och hur du ska komma dit. Gå till botten med dina egna intressen och värderingar samtidigt som du formulerar en kraftfullt och konkret […]

Läs hela artikeln

Ambition och prestationsångest är enligt experterna de två elementen som avgör hur väl vi lyckas. Mycket hänger dock på i hur hög utsträckning vi faktiskt tycker att vi är värda framgång – och hur stora misslyckanden vi är bekväma med. Alla har en individuell nedre mental gräns för hur pass stora misslyckanden och motgångar vi […]

Läs hela artikeln

Det finns tydliga samband där anställda som arbetar på en kreativ arbetsplats upplever mindre stress och bättre hälsa. Ju mer kreativt det är, desto bättre upplevs arbetsmiljön. Forskning från olika håll, både i Sverige och internationellt pekar på samma resultat. Ny forskning från Stanford University visar att just promenader gör oss mer kreativa, läs mer […]

Läs hela artikeln