Kompetens & lärande

Följande två tips ökar chanserna att du når dit du vill. Se till att vara så innovativ som möjligt. Alla organisationer uppskattar kreativa medarbetare som inte är rädda för att ta sig an nya utmaningar. Handlingsplan: Var så innovativ du kan i alla situationer, och leta ständigt efter nya kreativa lösningar på gamla problem. Genom […]

Läs hela artikeln

Generellt kan man säga att det som är bra för vår fysiska hälsa även är bra för hjärnan och dess funktioner; det vill säga klassikerna hälsosamma matvanor, regelbunden motion och tillräckligt med sömn. Utöver dessa faktorer finns det dock ytterligare saker vi kan göra för att förbättra vår tankeförmåga och mentala skärpa. Forskare menar att […]

Läs hela artikeln

Lumosity är en webbsida som skräddarsyr hjärnspel som förbättrar din kognitiva förmåga. Spelen har tagits fram tillsammans med hjärnforskare i syfte att förbättra specifika aspekter av hjärnans kognitiva funktioner. Du får själv välja vilka områden du vill lägga fokus på under rubrikerna minne, fokus, hastighet, flexibilitet och problemlösning. Vill du till exempel bli bättre på […]

Läs hela artikeln

Fokusera på det positiva. Negativa känslor har även en negativ inverkan på hjärnans förmåga att lösa problem och hantera kognitiva uppgifter. Försök därför att släppa irritationsmoment i stunder då du behöver koncentrera dig på en uppgift. Lägg huvudfokus på vad som fungerar som det ska. Minimera distraktionerna. Även om du satt mobilen på ljudlöst och […]

Läs hela artikeln

Bland annat försöker man hitta gemensamma nämnare bland historiska misslyckanden och misstag. En av de gemensamma nämnarna man har upptäckt är att man systematiskt är för optimistiska i sina bedömningar. – Vi tenderar att tänka för positivt kring framtida scenarios konstaterar vd:n Ori Hadomi. Som en följd har man utsett en person i ledningsgruppen som […]

Läs hela artikeln

Identifiera de tillfällen i livet då du släppt taget om något invant för att göra plats för något nytt. Genom att använda bilder som symboliserar olika faser och livshändelser kan ni göra detta till en gemensam aktivitet på arbetsplatsen. Lägg ut ett antal bilder på konferensbordet och välj sedan ut de bilder som symboliserar hållpunkter […]

Läs hela artikeln

Vilja. Hur pass mycket är du beredd att satsa på målet? Inte sällan är själva viljan en fullständigt avgörande framgångsfaktor. Gunde beskriver hur han vid ett tillfälle trots rigorösa förberedelser plötsligt tappade all energi. För att ”lura” kroppen till att fortsätta kämpa satte han upp små delmål – en kort sträcka i taget. Delmålen ledde […]

Läs hela artikeln

Omformulera uppgiften. Klingar själva formuleringen negativt kan uppgiften kännas svår att komma igång med enbart på grund av de associationer den skapar. Bli inspirerad. Försök aktivt att söka upp och understryka de intressanta aspekterna av uppgiften. Läs något inspirerande som knyter an till det du ska göra, eller prata med någon som brinner för ämnet. […]

Läs hela artikeln