Effektiva egna vanor

Att vara närvarande i nuet är positivt både ur hälso- och produktivitetssynpunkt. Det minskar stressnivån samtidigt som det ökar glädje och fokus. Tenderar du att fastna i långa tankebanor? Här är fem tips som hjälper dig att bli mer närvarande i det som sker.

Läs hela artikeln

Onödiga mailvändor – knapphändig kommunikation Ibland kan ett mail ta hur många turer som helst – allt för att man är otydlig i sin kommunikation (har bråttom?). En otydlig eller knapphändig frånvarohanterare gör det svårt för den som mailar att veta vart man vänder sig eller när man kan förväntas få hjälp med sitt ärende. […]

Läs hela artikeln

Att nå sina mål handlar i praktiken om riktning och vanor. Genom att gå till botten med grundorsaken till nuvarande ovanor får du helt nya förutsättningar att skapa hållbara förändringar som tar dig dit du vill.  Ta hjälp av fem metoder som hjälper dig att lägga  grunden till hållbara och motiverande vanor: Ta reda på […]

Läs hela artikeln

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?” Författaren Marianne Williamsons citat beskriver något det sällan talas om; rädslan att lyckas. […]

Läs hela artikeln

Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Aftonbladet och en promenad till fikarummet. Lägger du krokben för dig själv genom flyktmetoder och uppskjutarbeteenden? Möjligen är distraktioner och prokrastinering två av de vanligaste orsakerna till att vi inte når våra mål – eller åtminstone hamnar efter i planeringen. Här är teknikerna för dig vars hjärna är på flykt. Bryt […]

Läs hela artikeln

Brukar du överanalysera och skjuta upp viktiga beslut? I många situationer kan det vara nödvändigt att bli lite mer radikal i beslutsfattandet.  Ta hjälp av följande knep: Tvåminutersregeln. Sätt en timer på två minuter varje gång du ställs inför ett mindre beslut. Tidsgränsen tvingar dig att i snabbare takt och med högre precision väga för- […]

Läs hela artikeln

Ta tillfället i akt att utveckla dina talanger under kommande året. Vill du fokusera mer på ett specifikt område, dra ner på något annat eller helt omstrukturera din roll? Med hjälp av några enkla förberedelser kan du lägga upp en strategi som gynnar både dina och organisationens intressen. Få bättre koll på vad du verkligen […]

Läs hela artikeln

Vart är du på väg – och vill du dit? Den här mallen hjälper dig att på ett djupare och mer strukturerat plan utforma en beskrivning av vart du vill nå – och hur du ska komma dit. Gå till botten med dina egna intressen och värderingar samtidigt som du formulerar en kraftfullt och konkret […]

Läs hela artikeln

Utnyttjar du din fulla potential – eller har du fastnat i en roll som hämmar dig? Hur ser din ideala arbetssituation ut? På vilka sätt kan du bäst tillvarata dina styrkor och talanger? Innan du sätter upp nya mål kan det vara en bra idé att gå till botten med din övergripande riktning. Går den […]

Läs hela artikeln

Ambition och prestationsångest är enligt experterna de två elementen som avgör hur väl vi lyckas. Mycket hänger dock på i hur hög utsträckning vi faktiskt tycker att vi är värda framgång – och hur stora misslyckanden vi är bekväma med. Alla har en individuell nedre mental gräns för hur pass stora misslyckanden och motgångar vi […]

Läs hela artikeln