Om Enklare vardag

I en undersökning genomförd av Insightlab bland över 2.400 chefer framkom att 3 av 4 inte hinner med det de vill en vanlig vecka. 80 procent av de svarande sade sig också söka efter enklare och effektivare lösningar i vardagen.

Tjänsten Enklare vardag är framtagen som ett svar på detta behov. Här finner du 100-tals enkla och konkreta verktyg för att hantera de vanligaste källorna till stress och tidsbrist i vardagen. Många använder även denna tjänst som ett redskap för att skapa en bättre vardag för hela arbetsgruppen.

Som abonnent har du möjlighet att få kostnadsfri support för att hitta rätt verktyg och underlag kring en aktuell utmaning. Kontakta oss på  08-40 60 410.