Enklare vardag hjälper dig att spara minst en timme per vecka!

- Vad är det värt för dig?

Exempel på vad du får via tjänsten;
-Handfasta checklistor, mallar och workshops som hjälper dig/ er att minska onödig tid kring möten, e-posthantering, teambuilding och mycket annat. Du får lösningar kring de 10 vanligaste tidstjuvarna.

-Tips på smarta appar och program som förenklar i vardagen.

-Ett eget litet google fast bara inom vardagseffektivitet, och då menar vi inte att du ska springa snabbare utan få mer tid över;)

Andra användare;

-HLR-Konsulten Sverige A
-Nordea Bank AB
-35 kommuner i landet
-Saab AB
-Skanska IT Nordic Sweden AB
-Vectura
-Hedareds Sand & Betong AB
-Landstinget Sörmland
-Ensto Sweden AB
-Husqvarna AB
-Södertälje Sjukhus AB
Och många, många fler!

Andra som tycker till;

Inspirationsboxen Enklare vardag är upplagd på ett sådant sätt att det blir enklare att använda sin tid rätt. Materialet handlar om hur man förenklar och är också skrivet på ett sätt som gör det enkelt att ta till sig vad som står och omvandla det i praktiken”..

Materialet är skrivet på ett kort och koncist sätt. Det sammanfattar sådant som man kan hitta på annat håll men som man sällan har tid/tar sig tid att läsa. Just därför tycker jag det är jättebra, man sparar tid.”

 

Testa gratis!