Verktyg: ta fram en handlingsplan för ett kontrollerat och strukturerat informationsintag

Flat design illustration concept for design process

Brukar du fastna i onödigt informationsintag? Även i fall då det rör sig om fem minuter åt gången har forskningen slagit fast att det har starkt negativa effekter på såväl produktivitet som välmående.  För dig som vill begränsa ditt informationsintag, spara tid och uppnå större fokus kan följande tips vara en hjälp på vägen. Sätt […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan