Verktyg: Synka gruppen med mötesmetoden ”de 6 tänkarhattarna”

6-hattar

Förenkla era möten och uppnå bättre resultat. Genom att säkerställa att deltagarna är synkade i hur de tänker, och att alla innan mötets början utgår ifrån samma bakgrundskunskap – blir det desto enklare att hålla produktiva möten. Edward de Bonos metode ”De 6 tänkarhattarna” hjälper er att gemensamt ta er an ett synsätt och perspektiv åt gången. På så sätt minskar risken för misskommunikation samtidigt som delaktigheten i gruppen ökar. ”Ta på er” en ”hatt” åt gången, diskutera situationen enbart utifrån denna och växla sedan perspektiv.

Skriv ut eller ladda ner till din dator

Du kan skriva ut eller ladda ner detta innehåll till din dator/ läsplatta. Klicka på filnamnet för att ladda ner.

6-hattar.pdf