Veckans utmaning: har du/ ni en plan för sociala medier?

Facebook

Är det bara medarbetarna på marknadsavdelningen som behöver bry sig om sociala medier? Idag är det nästan avgörande vad medarbetare skriver om sin arbetsgivare på nätet så detta är en viktig fråga att ta upp.

Det finns många frågeställningar kring sociala medier;
- har vi en policy kring det och hur säkerställer vi att alla är insatta i den?
- Om ja, hur ofta behöver vi uppdatera den?
- Kan vi dra nytta av olika kanaler i just vårt arbete och hjälpa varandra?

Veckans utmaning är att avsätta tid för just sociala medier, någonstans måste man börja och det är när vi jobbar på utmaningar tillsammans som vi växer som team och individer.

 Plock ur Enklare vardag inom ämnet: