Veckans utmaning: Effektiv feedback

Feedback text on clouds

Konstruktiv och uppbyggande kritik är ärlig, konstruktiv, riktad mot sak istället för person och fokuserar på konkreta, tydliga mål. Forskning visar att positiva känslor ökar vår förmåga att lösa problem, vara kreativa, behålla fokus och klara en tidvis hög arbetsbelastning. Ett av de enklaste och bästa sätten att skapa en positiv känsla hos både givare och mottagare är positiv återkoppling, uppskattning och beröm.

En svensk förstudie som är gjord av industridoktoranden ­Simon Elvnäs och hans forskarlag på KTH visar att dagens chefer tror sig återkoppla i mycket högre utsträckning än vad de i faktiskt gör i verkligheten. Vissa chefer tyckte att de ägnade så mycket som 40 % av sin tid till återkoppling medan det i själva verket för det mesta låg någonstans mellan 0 och 2 %.

Det är sällan någon chef i studien ägnat mer än 10 % av tiden till återkoppling

Vi vet alltså att positiv och konkret feedback är viktigt för den enskilde och i slutänden gynnar det organisationen men du behöver försäkra dig om att mottagaren faktiskt uppfattar återkopplingen som feedback.

Några tips ur din webbtjänst Enklare vardag inom ämnet feedback & återkoppling;

Veckans utmaning är att se över dina/ era feedbackvanor- försäkra dig om att du faktiskt återkopplar!

Uppföljning:

Var öppen med att du ger återkoppling och ställ gärna frågan öppet om mottagaren uppfattat det, och kanske hur?

Notera i din kalender när du började att ”medvetet” återkoppla och följ upp om ett tag om du eller dina medarbetare känner någon förändring.