Var stöttande och minska frånvaron i teamet

Undersökningar har visat att stöttande chefer och teamledare minskar medarbetarnas sjukfrånvaro radikalt. Experter menar att förmågan att stötta personalen är en av de viktigaste egenskaper hos personer som leder en arbetsgrupp – något som motiverar mer än alla övriga former av belöningssystem. Undersökningar visar också att obefogade sjukskrivningar i lägre utsträckning riskerar att bli en […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan