Vår smartphone distraherar oss – även när vi inte använder den

Mobile Phone with cloud of application icons flying arround

Ny forskning visar att din smartphones blotta existens kan få dig att tappa fokus. Utöver smarta lösningar levererar våra smartphones dessutom konstant distraktion i vardagen. Enligt en studie från 2013 kollar vi mobilen i snitt 110 gånger per dag – många tar med telefonen till middagen såväl som in i badrummet. En ny undersökning visar dock att vi inte kommer undan distraktionen ens när vi lägger mobilen ifrån oss.

Forskare vid Southern Maine University fann att en smartphones närvaro – så länge den finns inom synhåll – kan vara tillräcklig för att distrahera och avleda vår uppmärksamhet från komplexa uppgifter. Forskarna bad en grupp universitetsstudenter att delta i två olika övningar, en enkel och en lite mer komplex. De delade upp studenterna i två mindre grupper, och bad ena gruppen ha sina telefoner liggandes på skrivborden under tiden de jobbade med uppgifterna. I den andra klassen hölls telefonerna utom synhåll. De två klasserna klarade de enklare uppgifterna med ungefär samma resultat. Men när det kom till de mer komplexa uppgifterna uppnådde gruppen med sina smartphones undanlagda signifikant bättre resultat, med ett snitt på 26 rätta svar – jämfört med 21 i den andra testgruppen där mobilerna låg fullt synliga på borden.

”Det är när en uppgift kräver mer fokus och kognitiv ansträngning som mindre distraktioner börjar göra inverkan på våra prestationer”, konstaterar forskaren Bill Thornton i en intervju med Huffington Post. Forskarna antar nu att mobilen främst blir en distraktion eftersom vi associerar den med kommunikation, uppkoppling och tillgång till sociala nätverk. ”Även när vi inte använder den så är den en påminnelse om allt som finns där ute – och du är inte ”där ute” och har inte koll på vad som händer när du lägger den ifrån dig, så den skapar på så sätt en distraktion som håller i sig”, säger Thornton.

Resultaten går i linje med tidigare undersökningar som bland annat visat att mobila enheter kan ha en negativ inverkan på våra relationer, även när de inte används.  

Källa: Huffington post