Välj vad du vill tro på och få det du vill ha – använd valda sanningar till din fördel

Valda sanningar kan bestå av myter eller värderingar som vi i tidig ålder skapar för och om oss själva, men vi kan också ”falla offer” för omgivningens valda sanningar. En opedagogisk syslöjdslärare kan skapa en livslång fobi för stickning. Det är inte alltid vi är medvetna om vilka valda sanningar vi lever efter eller för […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan