Veckans utmaning: Analysera era möten

Alla dessa möten

Hur ser era möten ut?

En av de saker som påverkar oss mest i vardagen är alla dessa möten,  en del frågar sig om de ens behövs på en del möten.

En viktig del är att reda ut vart ”problemet” ligger, ta hjälp av verktyget nedan eller ta en diskussion i gruppen, vad behöver vi förändra? Gemensamma mötesregler är viktiga och du kan inte ta för givet att kollegan och du prioriterar samma saker på ett möte, uttala mötesregler en gång för alla för att skapa en trevligare och mer effektiv möteskultur.

Konkreta verktyg för att analysera just era möten? Klicka här för att ladda ner i PDF-format.

Veckans utmaning är att du du tar reda på hur era mötesrutiner ser ut, vilka brister behöver förbättras?

Bedöm resultatet:

Har du funnit ”ovanor” kring era möten som ni behöver se över?    1 2 3 4 5

1 = Nej  5= ja, det har jag